Công Ty TNHH Hải Dương Xanh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 28-09-2009

Ngày hoạt động: 2010-01-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Hải Dương Xanh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hải Dương Xanh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Hải Dương Xanh, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hữu Tài . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Hiệp Tiến - Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: