Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiên Trinh

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiên Trinh

Ngành nghề kinh tế

  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ ăn uống khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiên Trinh có tên giao dịch CÔNG TY TNHH DV TIÊN TRINH và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiên Trinh, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 1.800.000.000đ. Chủ tịch công ty kiêm giám đốc: (Ông) Nguyễn Minh Hoan Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 04/06/1974 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Ngành, Nghề Chưa Khớp Mã Với Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 260677259 Ngày Cấp: 15/03 . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 35 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.