Công Ty TNHH Bđs Duy Hưng

Mã số thuế:
Địa chỉ: L-07 Đường Lê Đại Hành, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-23

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bđs Duy Hưng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Bđs Duy Hưng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bđs Duy Hưng, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 700.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Biện Duy Hưng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: L-07 Đường Lê Đại Hành, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.