Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Việt Silk

Mã số thuế:
Địa chỉ: 200 Trương Hán Siêu, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-07-04

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Việt Silk

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Việt Silk, tên quốc tế Vietsilk Trading Investment and Development Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Việt Silk, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 30.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Lê Nguyễn Hoàng Ân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 200 Trương Hán Siêu, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: