BQL Dự án Nâng Cao Chất Lượng và sử dụng dịch vụ SKSS

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường 79 phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2002-10-22

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ BQL Dự án Nâng Cao Chất Lượng và sử dụng dịch vụ SKSS

Giới thiệu doanh nghiệp

BQL Dự án Nâng Cao Chất Lượng và sử dụng dịch vụ SKSS và tên đăng ký là BQL Dự án Nâng Cao Chất Lượng và sử dụng dịch vụ SKSS, đã hoạt động hơn 19 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Thỏa . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường 79 phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0651 881662