Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Giáo Dục Bình Dường

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thửa đất số 242, tờ bản đồ số 28, Khu phố 4, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-08-07

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Giáo Dục Bình Dường

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Giáo Dục Bình Dường và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Giáo Dục Bình Dường, đang hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Với vốn điều lệ 6.000.000.000đ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: (Bà) Vũ Thị Quỳnh Chi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thửa đất số 242, tờ bản đồ số 28, Khu phố 4, Phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam.