Công Ty TNHH Tbg Bắc Giang

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-03

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tbg Bắc Giang

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tbg Bắc Giang và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tbg Bắc Giang, đang hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục). Với vốn điều lệ 5.680.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Trưòng Giang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Xuân Biều, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam. Điện thoại: