Công Ty TNHH TM Và Xây Dựng Minh Phương

Mã số thuế:
Địa chỉ: Ổ Chương, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-04-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH TM Và Xây Dựng Minh Phương

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH TM Và Xây Dựng Minh Phương và tên đăng ký là Công Ty TNHH TM Và Xây Dựng Minh Phương, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Hồng Tươi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Ổ Chương, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam. Điện thoại: