Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Island Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-15

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Island Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Island Việt Nam và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Island Việt Nam, đang hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Đinh Thị Ngọc Mai . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang, Việt Nam. Điện thoại: