Ban quản lý Tiểu dự án "Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: 20 Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2013-10-21

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Ban quản lý Tiểu dự án

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban quản lý Tiểu dự án "Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam và tên đăng ký là Ban quản lý Tiểu dự án "Hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Từ Quốc Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 20 Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam. Điện thoại: