Tái chế phế liệu ở Long An

Tìm thấy 50 doanh nghiệp trong 2 lĩnh vực đang hoạt động ở ngành Tái chế phế liệu

Các doanh nghiệp Tái chế phế liệu mới ở Long An

ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ

D3-4, Đường 4, khu xưởng Kizuna 2, Lô B4-3-7-8, KCN Tân Kim, Ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc

Thửa số 3, tờ bản đồ số 6-1, ấp 5, Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ

Lô 14, đường An Hạ, KCN Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

ấp 4, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ

ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ

Xưởng 3, Lô 8-10-12, Đường 3, KCN Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Số 32, đường 830, Ấp 3, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức

Lô A108-A109, đường số 2, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ

Thửa số 1061, ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa

Lô 04 HG2 Đường số 4 Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa

ấp 1, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức

ấp Tân Bình, Xã Hòa Khánh Tây

ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam

ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ

Lô K23, đường Hải Sơn – Tân Đô, KCN Hải Sơn (GĐ 3, 4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Lô F5, Khu F, Đường Số 1, Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước

Lô 03HG - 2 Đường số 4, Khu công nghiệp Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa

164 Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa

Lô LB2-06, khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa

Lô LA9, Đường số 1, KCN Xuyên á, Xã Mỹ Hạnh Bắc

Thửa đất số 369, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa

ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh Đông

Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Tìm kiếm công ty