Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu ở Long An

Tìm thấy 48 doanh nghiệp trong 2 lĩnh vực đang hoạt động ở ngành Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Các doanh nghiệp Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu mới ở Long An

ấp 2, Xã Đức Hòa Đông

Thửa đất số 191 tờ bản đồ số 21, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Ấp 2, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước

Lô 31, đường số 1, khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

38/1 Tỉnh Lộ 824, Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức

ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Ấp 2, Xã Bình Hòa Đông, Huyện Mộc Hóa

Thửa đất số 224, 225, 226, 472, tờ bản đồ số 31, ấp 4, Xã Thạnh Lợi, Huyện Bến Lức

Số 35A, Ấp Chánh, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức

Nhà xưởng số 3, đường số 2 Cụm công nghiệp Liên Minh, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Lô HB9 Đường số 5, Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa

Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Lô C7c, đường N2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức

Tỉnh lộ 10, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ

B14b, Đường 3, Khu Xưởng Kizuna 2, Lô B2-9-1-10, KCN Tân Kim, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc

Ấp Đồng Tâm, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước

Lô M4A-5 Đường số 6, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

1527Đ, ấp 1, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước

Lô số 1, đường số 4, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

302 Ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa

Số 67A, Hùng Vương, P2, Phường 2, Thành phố Tân An

Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Lô F6, KCN Tân Kim, ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc

Lô B8, Đường số 13, KCN Phúc Long, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức

Quố lộ 1A, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức

Số 220B, Quốc lộ 1, P2, Phường 2, Thành phố Tân An

Số 275/8 ấp 8, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành

322A7 Ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức

Lô I22A, đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ3+4), ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ

Lô T15, Đường số 9, KCN Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Lô 9D, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

383 ấp 1, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước

873 Đường Bình Hữu 1, Ấp Bình Hữu 1, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa

Lô A2-A15 đường số 2, Cụm công nghiệp Hải Sơn, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc

Lô số A8C, Đường số 4A, KCN Hải Sơn (giai đoạn 1,2), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Thửa đất số 58 Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa

Thửa Số 843, Ấp 7A, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức

Lô R18, Đường số 9, Khu Công nghiệp Hải Sơn mở rộng (GĐ 3+4), Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Lô B13a, Đường số 13, KCN Phúc Long, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức

Lô F2-1 Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước

Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa

Xưởng 03, Lô B20-B21, Đường số 4, Khu công nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Lô D12 - 13, đường số 10, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Lô Q - 5 đường số 8, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc

Lô I20-I21, Đường số 5, KCN Hải Sơn (giai đoạn 3, 4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa

Nhà xưởng B1-1d, Khu nhà xưởng Lô B, Đường Long Hậu - Hiệp Phước, Khu công nghiệp Long Hậu, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc

Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 4, Ấp Hậu Hòa, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa

Lô Q-4A, Đường Số 8, Khu Công Nghiệp Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc

Tìm kiếm công ty