Kết quả tìm Ph�����ng Ho�� C�����ng Nam

Kết quả tìm Ph�����ng Ho�� C�����ng Nam từ Google

Lô 5B516.3 Tiểu La, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu

18- Nguyễn Sơn, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu

K21/9- đường 2/9, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu