Hình của Vũ Mạnh Hùng

Vũ Mạnh Hùng

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: Tổ dân phố Đoài, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Điện thoại:

Công ty:
Công Ty TNHH Vui Chơi Giải Trí Gia Phát

Địa chỉ: Số 51/110 Đình Đoài, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Sửa thông tin