Hình của Trương Ngọc Dũng

Trương Ngọc Dũng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Nam Thiên Lộc - Viva

Địa chỉ: 1406A Nguyễn Duy Trinh , Tổ 7, khu phố Phước Lai , Phường Long Trường, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin