Hình của Trần Việt Hùng

Trần Việt Hùng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH MTV Trần Lê Yên

Địa chỉ: Số nhà 2, ngõ 1, đường Bà Triệu, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Sửa thông tin