Hình của Trần Trung Hiếu Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 20/10/1983 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 201452325 Ngày Cấp: 24/09/2012 Nơi Cấp: Công An Thành Phố Đà Nẵng Nơi Đăng Ký Hộ Khẩu T

Trần Trung Hiếu Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 20/10/1983 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 201452325 Ngày Cấp: 24/09/2012 Nơi Cấp: Công An Thành Phố Đà Nẵng Nơi Đăng Ký Hộ Khẩu T

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Minh Trần

Địa chỉ: 29 đường 2 tháng 9, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Sửa thông tin