Hình của Trần Thị Thẩm

Trần Thị Thẩm

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 52/10/7 Bắc Sơn, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa , Vũng Tàu

Công ty:
Trần Thị Thẩm (HKD Phúc Lâm)

Địa chỉ: 405/20 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:
Sửa thông tin