Hình của Trần Lệ My

Trần Lệ My

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Công Nghệ Bảo Phong

Địa chỉ: 23 Đường 32B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin