Hình của Trần Đại Nghĩa

Trần Đại Nghĩa

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Dịch Vụ Cao Sang

Địa chỉ: Số 63 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Sửa thông tin