Tầng 1, Tòa nhà Ban QLDA, lô CT1, khu đô thị Thanh Hà B-Cienco 5, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam

Bản đồ đến Công Ty Cổ Phần Golf Thanh Hà

Các công ty lân cận

Công Ty Cổ Phần Golf Thanh Hà
Tầng 1, Tòa nhà Ban QLDA, lô CT1, khu đô thị Thanh Hà B-Cienco 5, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam