Hình của Quách Hồng Nhớ

Quách Hồng Nhớ

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thế Giới Điện Máy Huy Hoàng

Địa chỉ: 20 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin