Hình của Phan Hồng Hiệp

Phan Hồng Hiệp

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Trung Nam

Địa chỉ: Thửa đất số 366, tờ bản đồ số 17, Tổ 3, Khu phố Tân Ba, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Sửa thông tin