Hình của Phan Hoài Hận

Phan Hoài Hận

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Tm-Dv-Kỹ Nghệ Phú Hưng

Địa chỉ: 633 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin