Hình của Nguyễn Văn Đá Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 08/12/1974 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam 7912(Chính) Ngành, Nghề Chưa Khớp Mã Với Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 273394562 Ngày C

Nguyễn Văn Đá Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 08/12/1974 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam 7912(Chính) Ngành, Nghề Chưa Khớp Mã Với Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 273394562 Ngày C

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Lữ Hành Quốc Tế Bước Chân Việt

Địa chỉ: Số 115/46/14/6 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Sửa thông tin