Hình của Nguyễn Văn Chọn

Nguyễn Văn Chọn

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Trí Danh Phát

Địa chỉ: Số 46 Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Sửa thông tin