Hình của Nguyễn Trung Hòa

Nguyễn Trung Hòa

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Môi Trường Mh

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin