Hình của Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Chủ sở hữu / Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Hiến Thuyết

Địa chỉ: C17B, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên, Việt Nam, Huyện Điện Biên, Điện Biên
Điện thoại:
Sửa thông tin