Hình của Nguyễn Thị Thanh Trang

Nguyễn Thị Thanh Trang

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thương Mại Tda

Địa chỉ: 32/9 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin