Hình của Nguyễn Công Tâm

Nguyễn Công Tâm

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Viễn Thông Công Tâm

Địa chỉ: Số 01, KCN Tân Đức, Bình Tiền 2 , Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An, Việt Nam, Huyện Đức Hòa, Long An
Điện thoại:
Sửa thông tin