Hình của Nguyễn Cao Diễm Kiều

Nguyễn Cao Diễm Kiều

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Aperto - La Hostaria

Địa chỉ: 17B Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin