Hình của Mạnh Xuân Phúc

Mạnh Xuân Phúc

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Địa Sinh Thái Mê Kông

Địa chỉ: Phòng 1.15 Cao ốc Thịnh Vượng, 531 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin