Hình của Lương Văn Thưởng

Lương Văn Thưởng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm Xe Cơ Giới Thái Nguyên

Địa chỉ: Số nhà 770, đường Dương Tự Minh, tổ 1, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại:
Sửa thông tin