Doanh Nghiệp Tư Nhân ánh Đức Thịnh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 205, ấp 1, Xã Đức Hòa Đông, , Long An, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 10-09-2012

Ngày hoạt động: 2012-09-13

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân ánh Đức Thịnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân ánh Đức Thịnh và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân ánh Đức Thịnh, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Tấn Đức . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 205, ấp 1, Xã Đức Hòa Đông, Long An, Việt Nam.