Hình của Lê Trần Hoàng Tiến

Lê Trần Hoàng Tiến

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Sạch Hoàng Tiến

Địa chỉ: Số 110 Nguyễn Văn Kiến, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
Sửa thông tin