Hình của Huỳnh Hải Long

Huỳnh Hải Long

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Thái Sơn

Địa chỉ: 107, Ấp 2, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An, Việt Nam, Huyện Cần Đước, Long An
Điện thoại:
Sửa thông tin