Trường THCS ông Đình

Mã số thuế:
Địa chỉ: ông Đình, Xã ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 1994-07-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Trường THCS ông Đình

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường THCS ông Đình và tên đăng ký là Trường THCS ông Đình, đã hoạt động hơn 29 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giám đốc: Ô/B. Đỗ Thị Nhật . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: ông Đình, Xã ông Đình, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam. Điện thoại: