Hình của Hoàng Hoa Thám

Hoàng Hoa Thám

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Hợp Tác Xã Nuôi Trồng Thủy Sản Và Dịch Vụ Tổng Hợp Đồng Tiến

Địa chỉ: Thôn Đoàn Xá, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
Điện thoại:
Sửa thông tin