Công Ty TNHH Royal Ant

Mã số thuế:
Địa chỉ: 58K Đường Đoàn Phú Tứ, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2017-12-06

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Royal Ant

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cổng thông tin

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Royal Ant, tên quốc tế Royal Ant Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Royal Ant, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Hoàng Thượng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 58K Đường Đoàn Phú Tứ, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: