Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Tiểu Nha Đầu

Mã số thuế:
Địa chỉ: 8/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-13

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Tiểu Nha Đầu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Tiểu Nha Đầu và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Tiểu Nha Đầu, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Vũ Quốc Thanh Đàn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 8/3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.