Trần Thị Mai Thảo

Mã số thuế:
Địa chỉ: Căn hộ 1207, CT1, khu Đt Mỹ đình, Mễ trì, Mỹ đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-10-27

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trần Thị Mai Thảo

Giới thiệu doanh nghiệp

Trần Thị Mai Thảo và tên đăng ký là Trần Thị Mai Thảo, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Trần Thị Mai Thảo . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Căn hộ 1207, CT1, khu Đt Mỹ đình, Mễ trì, Mỹ đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.