Nguyễn Lệ Hằng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 20 VP5 Bán đảo linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2008-10-27

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Lệ Hằng

Giới thiệu doanh nghiệp

Nguyễn Lệ Hằng và tên đăng ký là Nguyễn Lệ Hằng, đã hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Lệ Hằng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 20 VP5 Bán đảo linh đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.