Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- Thầu cải tạo nhà máy Takara Tool& Die Hà Nội

Mã số thuế:
Địa chỉ: Trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 2006

Bản đồ đến địa chỉ Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- Thầu cải tạo nhà máy Takara Tool& Die Hà Nội

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- Thầu cải tạo nhà máy Takara Tool& Die Hà Nội và tên đăng ký là Công ty xây dựng Sumitomo Mitsui- Thầu cải tạo nhà máy Takara Tool& Die Hà Nội, đang hoạt động trong lĩnh vực N/A. . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 8811702