Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Sĩ

Mã số thuế:
Địa chỉ: , Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 20-12-2002

Ngày hoạt động: 2002-12-24

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Sĩ

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Sĩ và tên đăng ký là Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Sĩ, đã hoạt động hơn 22 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Phạm Tiến Sỹ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: , Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: