Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đào Tạo Y Dược Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 119 phố Phương Mai, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-05-17

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đào Tạo Y Dược Việt Nam

Ngành nghề kinh tế

 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Đào tạo cao đẳng
 • Đào tạo đại học và sau đại học
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Cung ứng lao động tạm thời
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đào Tạo Y Dược Việt Nam, tên quốc tế Education Training Pharmacy Viet Nam Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đào Tạo Y Dược Việt Nam, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: (Ông) Vũ Văn Tuân , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 119 phố Phương Mai, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: