Hình của Dương Trung Đức

Dương Trung Đức

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Trung Đức

Địa chỉ: Thôn Bộ Đầu, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Thường Tín, Hà Nội
Sửa thông tin