Hình của Đào Thị Diễm Phúc

Đào Thị Diễm Phúc

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Phúc Tiên Healthcare Service

Địa chỉ: 969 Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin