Hình của Đặng Hữu Phương

Đặng Hữu Phương

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thủy Lợi Phát Minh

Địa chỉ: Số 46 Nguyễn Huệ, Khu vực 2, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang, Việt Nam, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin