Hình của Đặng Hữu Hùng

Đặng Hữu Hùng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ast Việt Nam

Địa chỉ: Xóm Lâm, Xã Thượng Trưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Điện thoại:
Sửa thông tin