Hình của Đặng Hồng Sơn

Đặng Hồng Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Đặng Hồng Sơn

Địa chỉ: Số 86C, đường Văn Tiến Dũng, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
Sửa thông tin